26. mail 2010 esitatud hagi - Adriaansen versus EIP

(kohtuasi F-35/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Mary Lucie Adriaansen (Luksembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat A.-M. Schmit)

Kostja: Euroopa Investeerimispank

Hagi ese ja sisu

Tühistada EIP otsus, millega keelduti andmast hagejale teavet tema endise abikaasa pensioniõiguste suuruse kohta.

Hageja nõuded

tühistada EIP 18. märtsi 2010. aasta otsus;

mõista kohtukulud välja EIPlt;

määrata kohtuotsus esialgsele täitmisele olenemata apellatsioonist ja ilma tagatiseta;

jätta hagejale kõik muud õigused, väited ja hagid.

____________