Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 13. prosince 2012 – Honnefelder v. Komise

(Věc F-42/11)1

„Veřejná služba – Všeobecné výběrové řízení – Zrušení rozhodnutí výběrové komise příslušného výběrového řízení – Výkon pravomocného rozsudku – Zásada legality – Námitka protiprávnosti směřující proti rozhodnutí o opětovném zahájení všeobecného výběrového řízení“

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Stephanie Honnefelder (Brusel, Belgie) (zástupce: C. Bode, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně B. Eggers a P. Pecho, zmocněnci, poté B. Eggers, advokátka)Předmět věciVeřejná služba – Návrh na zrušení rozhodnutí nezapsat žalobkyni na seznam úspěšných kandidátů výběrového řízení EPSO/AD/26/05Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.Stephanie Honnefelder ponese dvě třetiny svých nákladů. Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí třetinu nákladů S. Honnefelder.