Beroep ingesteld op 10 september 2010 - Colart e.a. / Parlement

(Zaak F-76/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Philippe Colart (Bastenaken, België) en anderen (vertegenwoordiger: C. Mourato, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de berichten van regularisatie van verzoekers' bezoldigingen over de periode van juli tot en met december 2009 en van de salarisafrekeningen die sinds 1 januari 2010 zijn opgesteld in het kader van de jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden op basis van verordening (EU/Euratom) nr. 1296/2009 van de Raad van 23 december 2009

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van salarisafrekeningen RG 2009 (achterstallige bezoldiging van juli tot en met december 2009), van de salarisafrekeningen van januari 2010 en de volgende salarisafrekeningen, voor zover die afrekeningen op basis van verordening (EU; Euratom) nr. 1296/2009 van de Raad van 23 december 2009 toepassing geven aan een aanpassingspercentage van 1,85 % in plaats van 3,70 %, met handhaving van de gevolgen van die afrekeningen tot aan de opstelling van nieuwe afrekeningen die een correcte toepassing geven aan de artikelen 65 en 65 bis van het Statuut en de artikelen 1 en 3 van bijlage XI bij het Statuut (versie 2010);

verwijzing van het Europees Parlement in de kosten.

____________