Kanne 11.8.2006 - F v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia F-94/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: F (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat J. Van Rossum, S. Orlandi ja J.-N. Louis)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

henkilöstön ja hallinnon pääosaston linjan C - Sosiaalipolitiikka, Luxemburgin henkilöstö, työterveys ja -hygienia - johtajan 23.2.2006 tekemä päätös, jolla kantaja siirrettiin eläkkeelle ja hänelle myönnettiin henkilöstösääntöjen 78 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistettu työkyvyttömyyseläke taannehtivin vaikutuksin 1.2.2002 lukien, on kumottava

vastaaja on velvoitettava suorittamaan kantajalle kohtuulliseksi arvioidut 15 000 euroa korvauksena

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa samankaltaisiin perusteisiin kuin mitä on esitetty hänen itsensä nostamassa asiassa F-44/061.

____________

1 - EUVL C 154, 1.7.2006, s. 25.