Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera întâi) din 10 martie 2009 - Tsirimiagos/Comitetul Regiunilor

(Cauza F-100/07)1

[Funcție publică - Funcționari - Remunerație - Transfer al unei părți din retribuții în afara țării de repartizare - Articolul 17 alineatul (2) litera (b) din anexa VII la vechiul Statut - Cont de economii pentru locuinţă - Restituirea plății nedatorate - Condiţii - Neregularitate a transferurilor - Caracter evident al neregularităţii]

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Kyriakos Tsirimiagos (Kraainem, Belgia) (reprezentant: M.-A. Lucas, avocat)

Pârât: Comitetul Regiunilor Uniunii Europene (reprezentanţi: P. Cervilla, agent, asistat de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Anularea Deciziei din 21 noiembrie 2006 de recuperare a sumelor plătite reclamantului cu titlu de coeficient corector asupra părţii din retribuţiile sale transferate în Franţa între lunile aprilie 2004 și mai 2005, datorită pretinsei încălcări a condiţiilor impuse pentru acest transfer - Cerere de despăgubiri

Dispozitivul

Anulează Decizia Comitetului Regiunilor Uniunii Europene din 21 noiembrie 2006, astfel cum a fost modificată prin Decizia din 21 iunie 2007, în măsura în care stabilește recuperarea sumelor care rezultă din aplicarea coeficientului corector asupra transferurilor efectuate de domnul Tsirimiagos în favoarea contului său de economii pentru locuinţă între lunile aprilie 2004 și mai 2005, în valoare de 15 300 euro.

Obligă Comitetul Regiunilor Uniunii Europene la restituirea către domnul Tsirimiagos a sumei, majorată cu dobânzi de întârziere, reţinută din remuneraţia acestuia, corespunzătoare aplicării coeficientului corector asupra transferurilor efectuate în favoarea contului său de economii pentru locuinţă între lunile aprilie 2004 și mai 2005, în valoare de 15 300 euro; aceste dobânzi curg de la data restituirii și până la data efectuării plăţii, la nivelul stabilit de Banca Centrală Europeană pentru principalele operaţiuni de refinanţare și aplicabil în perioada în cauză, majorat cu două puncte procentuale.

Respinge acțiunea cu privire la restul motivelor.

Obligă Comitetul Regiunilor Uniunii Europene la suportarea propriilor cheltuieli de judecată, precum și a jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de reclamant.

Reclamantul suportă jumătate din propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 269, 10.11.2007, p. 73.