Tožba, vložena 20. septembra 2021 – Kubara/EUIPO (good calories)

(Zadeva T-602/21)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Kubara sp. z o.o. (Częstochowa, Poljska) (zastopnik: A. Suskiewicz, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: zahteva za registracijo figurativne znamke Evropske unije good calories – Prijava št. 18 193 512

Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 14. julija 2021 v zadevi R 2167/2020-1

Tožbeni predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

–    izpodbijano odločbo razveljavi;

–    EUIPO naloži plačilo stroškov postopka.

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 2017/1001(EU) Evropskega parlamenta in Sveta;

kršitev načela varstva legitimnih pričakovanj in načela pravne varnosti glede na to, da je EUIPO besedna znaka „Fit calories” in „GREEN CALORIES” registriral kot znamki Evropske unije;

prvi odbor za pritožbe pri EUIPO ni izvedel celovite analize seznama proizvodov in storitev, v zvezi s katerimi je bila zavrnjena registracija sporne znamke.

____________