Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalsko) dne 1. prosince 2020 – XG v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(Věc C-647/20)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: XG

Odpůrce: Autoridade Tributária e Aduaneira

Předběžná otázka

Mohou kapitálové zisky z realitní transakce spočívající v prodeji nemovitého majetku nabytého portugalskou státní příslušnicí, která nemá bydliště v Evropské unii, na základě čl. 65 odst. 1 písm. a) SFEU podléhat diskriminačnímu, vyššímu zdanění ve srovnání s režimem vztahujícím se na rezidenty, pro které se kapitálový zisk, jenž představuje základ pro výpočet daně z příjmu, sníží o 50 %?

____________