2008. november 6-án benyújtott kereset - Pleijte kontra Bizottság

(F-91/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Johanna Gerdina Pleijte (Senningerberg, Luxemburg) (képviselő: P. Nelissen Grade ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A kinevezésre jogosult hatóság azon határozatának megsemmisítése, amely a felperes nevét nem vette fel a 2007. évi igazolási eljárásra előzetesen kiválasztott tisztviselők átmeneti jegyzékére, valamint a felperes szolgálati idejének az említett igazolási eljárás során történő értékelése szempontjából figyelembe vett tíz év tartamú időszakból kivonta a személyes okokkal indokolt szabadság időtartamát

A felperes kereseti kérelmei

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2008. augusztus 7-i, a felperes panaszát elutasító határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság azon határozatát, amely a felperes nevét nem vette fel a 2007. évi igazolási eljárásra előzetesen kiválasztott tisztviselők átmeneti jegyzékére;

a Közszolgálati Törvényszék vegye fel a felperes nevét az előzetesen kiválasztott tisztviselők jegyzékére, megfelelő időben ahhoz, hogy a felperes számára lehetővé váljék az általános végrehajtási rendelkezések 6. cikke szerinti képzési programban történő részvétel;

a Közszolgálati Törvényszék módosítsa a személyzeti szabályzat 45a. cikkének általános végrehajtási rendelkezéseiről szóló 2007. november 20-i C(2007)5694 bizottsági határozat alapján elfogadott, a 2008. január 8-i közigazgatási értesítőben foglalt módszert abban a részében, amely a közösségi intézményekben szerzett tapasztalat értékelésére vonatkozik;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

____________