Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 12 december 2013 – Lebedef / Commissie

(Zaak F-68/12)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Beoordelingsrapport – Beoordelingsjaar over 2010 – Verzoek om nietigverklaring van beoordelingsrapport – Verzoek om nietigverklaring van aantal toegekende bevorderingspunten)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en G. Berscheid, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van de aan verzoeker toegekende bevorderingspunten en van zijn beoordelingsrapport over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2010

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Lebedef zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

____________

1     PB C 258 van 25.8.2012, blz. 28.