Az Közszolgálati Törvényszék 2008. március 6-i végzése - Gering kontra Europol

(F-68/07. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: holland

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

1 - HL C 247., 2008.10.20., 42. o.