A Bíróság (tizedik tanács) 2022. június 2-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X BV kontra Classic Coach Company vof, Y, Z

(C-112/21. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Jogszabályok közelítése – Védjegyek – 2008/95/EK irányelv – 5. cikk – A védjegyoltalom tartalma – A 6. cikk (2) bekezdése – A védjegyoltalom korlátai – A védjegyjogosult azon lehetőségének hiánya, hogy megtiltsa harmadik személy számára valamely helyi jelentőségű korábbi jog gazdasági tevékenység körében történő használatát – Feltételek – A „korábbi jog” fogalma – Kereskedelmi név – Későbbi védjegy olyan jogosultja, aki még régebbi joggal rendelkezik – Relevancia)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperes: X BV

Alperesek: Classic Coach Company vof, Y, Z

Rendelkező rész

A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezés értelmében vett „korábbi jog” fennállásának megállapításához nem szükséges, hogy e jog jogosultja megtilthassa a későbbi védjegy jogosult általi használatát.

A 2008/95 irányelv 6. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezés értelmében vett korábbi jog harmadik személy számára elismerhető olyan helyzetben, amikor a későbbi védjegy jogosultja a védjegyként lajstromozott megjelöléshez fűződő, az érintett tagállam joga által elismert még régebbi joggal rendelkezik, amennyiben e tagállami jog alapján a védjegy és a még régebbi jog jogosultja a még régebbi joga alapján már nem tilthatja meg a harmadik személynek a későbbi jogának használatát.

____________

1 HL C 189., 2021.5.17.