ORDONANȚA PREȘEDINTELUI TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE


3 august 2012


Cauza F‑57/12 R


Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Măsuri provizorii – Cerere de suspendare a executării – Urgență – Inexistență – Cheltuieli de judecată – Articolul 94 din Regulamentul de procedură”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 278 TFUE și 157 EA, precum și al articolului 279 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care domnul Marcuccio solicită, în esență, suspendarea executării, în primul rând, a deciziei Comisiei de respingere a cererii sale din 19 octombrie 2011 prin care urmărea să fie despăgubit cu suma de 1 661 de euro care i‑ar fi fost dedusă în mod injust din prestațiile de invaliditate, în al doilea rând, a deciziei implicite a Comisiei de respingere a reclamației cuprinse în scrisoarea sa din 20 octombrie 2011 și, în al treilea rând, a oricărei decizii în temeiul căreia Comisia a dedus suma de 1 661 de euro din prestația de invaliditate pentru lunile iunie, iulie, august și septembrie 2011

Decizia: Respinge cererea de măsuri provizorii a reclamantului. Îl obligă pe acesta la plata către Tribunal a sumei de 1 000 de euro. Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.

Sumarul ordonanței

1.      Măsuri provizorii – Suspendarea executării – Condiții de admisibilitate – Decizie în litigiu ale cărei efecte au încetat în parte la data introducerii cererii de măsuri provizorii – Cerere inadmisibilă

(art. 278 TFUE)

2.      Măsuri provizorii – Condiții de admisibilitate – Cerere introductivă – Cerințe de formă – Indicarea precisă a obiectului cererii

[art. 278 TFUE și 279 TFUE; Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 35 alin. (1) lit. (d) și art. 102 alin. (3)]

3.      Procedură jurisdicțională – Cheltuieli de judecată – Cheltuieli impuse Tribunalului Funcției Publice prin acțiunea abuzivă a unui funcționar – Obligarea funcționarului la rambursarea cheltuielilor menționate – Aplicabilitate în cadrul unui cereri de măsuri provizorii

(Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 94)

1.      Atunci când o parte dintr‑o decizie în litigiu și‑a încetat efectele la data introducerii cererii de măsuri provizorii, concluziile referitoare la aceasta sunt inadmisibile.

(a se vedea punctul 23)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 28 februarie 2012, BK/Comisia, F‑140/11 R, punctul 29 și jurisprudența citată

2.      O cerere de măsuri provizorii care, în lipsa unor precizări mai ample referitoare la obiectul său, are un caracter vag și imprecis nu îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 35 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, la care face trimitere articolul 102 alineatul (3) din același regulament, și, prin urmare, este inadmisibilă.

(a se vedea punctul 24)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 2 iulie 2004, Enviro Tech Europe și Enviro Tech International/Comisia, T‑422/03 R II, punctul 59

3.      În temeiul articolului 94 litera (a) din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, în cazul în care acesta a efectuat cheltuieli care ar fi putut fi evitate, în special dacă acțiunea are un caracter vădit abuziv, poate să oblige partea care le‑a provocat la rambursarea lor integrală sau parțială, fără ca suma restituită să poată depăși 2 000 de euro. Întrucât această dispoziție nu are un caracter limitativ în privința împrejurărilor în care Tribunalul se poate confrunta, din cauza comportamentului unei părți, cu cheltuieli care ar fi putut fi evitate, ea poate fi aplicată la examinarea unei cereri de măsuri provizorii.

(a se vedea punctul 30)