Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 15. júna 2010 - Petrilli/Komisia

(vec F-51/09)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci v dôsledku urovnania sporu zmierom.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 205, 29.8.2009, s. 48.