Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. studenoga 2020. uputio Oberster Gerichtshof (Austrija) – CC/Pensionsversicherungsanstalt

(predmet C-576/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberster Gerichtshof

Stranke glavnog postupka

Podnositelj revizije: CC

Druga stranka u revizijskom postupku: Pensionsversicherungsanstalt

Prethodna pitanja

Treba li članak 44. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti1 tumačiti na način da se on protivi tomu da država članica koja je nadležna za odobravanje starosne mirovine i prema čijem je zakonodavstvu stjecateljica mirovine uz iznimku tih razdoblja odgoja djece cijeli svoj radni vijek bila radno aktivna kao zaposlena ili samozaposlena uzme u obzir razdoblja odgoja djece provedena u drugim državama članicama, samo zbog toga što stjecateljica mirovine u trenutku u kojem je započelo uzimanje u obzir razdoblja odgoja djece za dotično dijete u skladu s propisima te države članice nije bila ni zaposlena ni samozaposlena?

Ako odgovor na prvo prethodno pitanje bude niječan:

Treba li članak 44. stavak 2. prvi dio prve rečenice Uredbe br. 987/2009 tumačiti na način da država članica nadležna na temelju glave II. Uredbe br. 883/2004 u skladu sa svojim zakonodavstvom općenito ne uzima u obzir razdoblja odgoja djece ili ih samo u određenom slučaju ne uzima u obzir?

____________

1 SL 2009., L 284, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2, str. 171.)