16. detsembril 2011 esitatud hagi – ZZ versus EMA

(kohtuasi F-135/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Orlandi, J.-N. Louis ja D. Abreau Caldas)

Kostja: Euroopa Ravimiamet (EMA)

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus jätta hageja ajutise teenistuja leping pikendamata.

Hageja nõuded

tühistada 30. mai 2011. aasta otsus, millega EMA keeldub otsimast võimalusi hageja lepingu pikendamiseks;

mõista EMA-lt hageja kasuks välja summa, mille suuruseks on esialgselt 1 euro, kuid mida võidakse hiljem suurendada;

mõista kohtukulud välja EMA–lt.