Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (Tšekki) on esittänyt 19.2.2021 – RegioJet a.s. v. České dráhy a.s.

(asia C-104/21)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Pääasian asianosaiset

Valittaja: RegioJet a.s.

Vastapuoli: České dráhy a.s.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko rautatieasemien tiloihin sijoitettavia, paperimuotoisia matkatietoja sisältäviä tietovälineitä pidettävä direktiivin 2012/341 3 artiklan 11 alakohdassa tarkoitettuna palvelupaikkana?

Sitooko direktiivi 2012/34 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 288 artiklan nojalla České dráhy, a. s:ää laajemmassa merkityksessä valtioon verrattavissa olevana toimijana? Voivatko yksityiset vedota České dráhy, a. s:ää koskevaan välittömään oikeusvaikutukseen, jos direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä poikkeavasti tai sitä ei ole saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä?

____________

1 Yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta 21.11.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/34/EU (EUVL 2012, L 343, s. 32).