Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 7. novembra 2013 – CA proti Komisiji

(Zadeva F-60/12)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Začetna vloga – Oblikovne zahteve – Predstavitev tožbenih razlogov – Očitno nedopustna tožba)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: CA (Bruselj, Belgija) (zastopnik: E. Guerrieri Ciaceri, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in C. Berardis-Kayser, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke, da se tožeči stranki za napredovalno obdobje 2011 ne dodeli 6 točk za napredovanje, in predlog za dodelitev točk, potrebnih za napredovanje v razred AST 2 z retroaktivnim učinkom

Izrek

1.    Tožba se zavrne kot očitno nedopustna.

2.    CA nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.

____________

1 UL C 243, 11.8.2012, str. 34.