Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 15 iunie 2010 - Petrilli/Comisia

(Cauza F-51/09)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei, ca urmare a unei înțelegeri amiabile.

____________

1 - JO C 205, 29.8.2009, p. 48.