Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste

(Zaak F-74/11)1

(Openbare dienst – Arbeidscontractant – Overeenkomst voor onbepaalde tijd – Beëindiging)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Aleksandra Bojc Golob (Domžale, Slovenië) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, A. Blot en C. Bernard-Glanz, advocaten)Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: G. Berscheid en D. Martin, gemachtigden)VoorwerpOpenbare dienst – Verzoek om nietigverklaring van het besluit van het TAOBG om verzoeksters overeenkomst voor onbepaalde tijd te beëindigenDictumHet beroep wordt verworpen.Bojc Golob draagt haar eigen kosten en wo

ernard-Glanz, advocaten)Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: G. Berscheid en

D. Martin

, gemachtigden)VoorwerpOpenbare dienst – Verzoek om nietigverklaring van het besluit van het TAOBG om verzoeksters overeenkomst voor onbepaalde tijd te beëindigenDictumHet beroep wordt verworpen.Bojc Golob draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.