2021 m. sausio 28 d. Landgericht München (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Phoenix Contact GmbH & Co. KG / HARTING Deutschland GmbH & Co. KG, Harting Electric GmbH & Co. KG

(Byla C-44/21)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht München

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Atsakovės: HARTING Deutschland GmbH & Co. KG, Harting Electric GmbH & Co. KG

Prejudicinis klausimas

Ar suderinama su Direktyvos 2004/48/EB1 9 straipsnio 1 dalimi tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procese paskutinės instancijos aukštesnieji apygardos teismai iš principo atsisako taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl patentų pažeidimų, jeigu patentas, dėl kurio vyksta ginčas, nebuvo patvirtintas pirmosios instancijos protesto procedūros arba procedūros dėl paskelbimo negaliojančiu metu?

____________

1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, 2004, p. 45; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 32).