2009. május 12-én benyújtott kereset - Missir Mamachi di Lusignano kontra Bizottság

(F-50/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgium) (képviselők: F. Di Gianni, R Antonini ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A Bizottság egyik tisztviselőjének és házastársának megöléséből eredő nem vagyoni és vagyoni károk megtérítése iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2009. február 3-i határozatát, amellyel elutasította az R/406/08. sz. panaszt, amely Alessandro Missir Manarchi di Lusignano és házastársa Rabatban (Marokkó) - ahol szolgálati okokból tartózkodtak - 2006. szeptember 18-án történt megöléséből eredő vagyoni és nem vagyoni károk megtérítésére irányuló kérelmet tartalmazott;

kötelezze a Bizottságot, hogy a vagyoni kár megtérítése jogcímén fizessen Alessandro Missir Manarchi di Lusignano örököseinek és jogutódainak 2 552 837,96 eurót, amely összeg a megölt tisztviselő 26 évi jövedelmének felel meg, amely összeget az elhunyt személy előmeneteli kilátásainak függvényében (mind a fizetési fokozatban történő automatikus előrelépések, mind pedig a besorolási fokozatban vélelmezhető előléptetések alapján) ki kell igazítani;

kötelezze a Bizottságot, hogy Alessandro Missir Manarchi di Lusignano örököseinek és jogutódainak az áldozat által halálát megelőzően elszenvedett nem vagyoni kár megtérítése jogcímén 250 000 euró összeget;

kötelezze a Bizottságot, hogy fizessen Alessandro Missir Manarchi di Lusignano törvényes örököseinek és jogutódainak az általuk az áldozat gyermekeiként és tragikus megölésének tanúiként elszenvedett nem vagyoni kár megtérítése jogcímén 1 276 512,00 euró összeget;

kötelezze a Bizottságot, hogy fizessen Livio Missir Manarchi di Lusignano számára az általa az áldozat apjaként elszenvedett nem vagyoni kár megtérítése jogcímén 212 752,00 euró összeget;

kötelezze a Bizottságot az időközben keletkezett kompenzációs és késedelmi kamatok megfizetésére;

kötelezze az alperest a költségek viselésére.

____________