SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(drugi senat)

z dne 22. maja 2014

Zadeva F‑58/13

Luigi Marcuccio

proti

Evropski komisiji

„Člen 32(1) Poslovnika – Ogrožanje dobrega delovanja sodnega organa – Izključitev zastopnika stranke iz postopka“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, v skladu s katerim Sodišče za uslužbence na podlagi člena 32(1) Poslovnika, če med drugim oceni, „da vedenje zastopnika stranke pred Sodiščem za uslužbence […] ni združljivo z dostojanstvom Sodišča za uslužbence ali z zahtevami dobrega delovanja sodnega organa“, o tem obvesti zadevno osebo. Iz istih razlogov „lahko […] kadarkoli po opredelitvi zadevne osebe, zadevno osebo s sklepom izključi iz postopka. Sklep postane izvršljiv takoj.“

Odločitev:      V skladu s členom 32(1) Poslovnika se odvetnika A izključi iz postopka. Prepis tega sklepa se naslovi na pristojne španske in italijanske organe, ki jim odvetnik A pripada.

Povzetek

Sodni postopek – Zastopanje strank – Izključitev zastopnika stranke iz postopka

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 32(1))

Ravnanje odvetnika, zastopnika stranke pred sodišči Unije, ki je vložila tožbe, ki temeljijo na skoraj enakih dejstvih kot prejšnje tožbe, ki so bile zavržene kot očitno neutemeljene ali očitno nedopustne, ali ki se opirajo na iste tožbene razloge, ki kažejo težnjo navedene stranke, da se sistematično in brez razlikovanja odloča za sodno pot, se lahko šteje za nezdružljivo z zahtevami dobrega delovanja sodnega organa.

Tak je primer, kadar ta odvetnik s takim ravnanjem nerazsodno podpira kverulantstvo zadevne osebe, ki se je glede na veliko število tožb, vloženih pri sodiščih Unije, ki ga običajno vesten odvetnik v tem primeru ne bi mogel spregledati, izkazalo za zelo škodljivo za dobro delovanje sodnega organa.

V teh okoliščinah je treba uporabiti člen 32(1) Poslovnika Sodišča za uslužbence in pravnega zastopnika izključiti iz postopka. Ta izključitev, zaradi katere mora zadevna oseba zamenjati pravnega zastopnika, nikakor ne posega v presojo Sodišča za uslužbence o vsebini tožbe, o kateri še vedno odloča, dokler navedena stranka ne odstopi od tožbe.

(Glej točke 12, 18, 19, 24 in 25.)