Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 26. února 2013 – Labiri v. EHSV

(Věc F-124/10)1

„Veřejná služba – Povinnost poskytnout pomoc – Článek 12a služebního řádu – Psychické obtěžování – Správní šetření“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Vassilliki Labiri (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaný: Evropský hospodářský a sociální výbor (zástupci: M. Arsène a L. Camarena Januzec, zmocněnci, ve spolupráci s M. Troncoso Ferrerem a F.-M. Hislairem, advokáty)

Předmět věci

Veřejná služba – Žaloba na zrušení rozhodnutí o zastavení správního šetření zahájeného na základě podnětu žalobkyně pro psychické obtěžování

Výrok rozsudku

Rozhodnutí generálního tajemníka Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. ledna 2010 se zrušuje.Evropský hospodářský a sociální výbor ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení, které vynaložila V. Labiri.