Cerere de decizie preliminară introdusă de Østre Landsret (Danemarca) la 28 mai 2021 – A1 și A2/I

(Cauza C-352/21)

Limba de procedură: daneza

Instanța de trimitere

Østre Landsret

Părțile din procedura principală

Recurenți: A1 și A2

Intimat: I

Întrebarea preliminară

Articolul 15 alineatul (5) din Regulamentul Bruxelles I1 coroborat cu articolul 16 alineatul (5) din cuprinsul său trebuie interpretat în sensul că asigurarea corpului navei pentru ambarcațiunile de agrement care nu sunt utilizate în scopuri comerciale intră sub incidența excepției prevăzute la articolul 16 alineatul (5) din acest regulament și, prin urmare, constituie un contract de asigurare care conține un acord de alegere a forului care se abate de la norma prevăzută la articolul 11 din regulamentul respectiv și care este valid potrivit articolului 15 alineatul (5) din același regulament?

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2012, L 351, p. 1).