Kanne 6.3.2012 – ZZ v. Euroopan komissio

(Asia F-31/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota PMO:n (palkkatoimisto) uuden laskelman mukaiseen ehdotukseen perustuva päätös ennen komission palvelukseen tuloa kertyneiden eläkeoikeuksien siirtämisestä

Vaatimukset

Päätös, jolla kumotaan ja korvataan kantajan eläkeoikeuksien siirtämistä koskevat ehdotukset, jotka liittyvät henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti esitettyyn pyyntöön, joka sisältää uuden ehdotuksen, joka on laskettu 3.3.2011 annettujen yleisten soveltamisohjeiden perusteella, on kumottava

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.