Acțiune introdusă la 21 decembrie 2020 – Comisia Europeană/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

(Cauza C-692/20)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: A. Armenia, P.-J. Loewenthal, agenți)

Pârât: Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Curții:

declararea faptului că întrucât nu a luat măsurile necesare pentru a se conforma Hotărârii Curții pronunțate în cauza C-503/17, Comisia/Regatul Unit, EU:C:2018:831, Regatul Unit nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 260 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, coroborat cu articolele 127 și 131 din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice1 ;

obligarea Regatului Unit, în temeiul articolului 260 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, coroborat cu articolele 127 și 131 din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, la plata către Comisie:

a unei penalități cu titlu cominatoriu de 268 878,50 EUR pe zi, de la data pronunțării hotărârii în prezenta procedură până la data la care Regatul Unit se va conforma hotărârii pronunțate în cauza C-503/17;

a unei sume forfetare în cuantum de 35 873,20 EUR, înmulțită cu numărul de zile dintre data pronunțării hotărârii în cauza C-503/17 și fie data la care Regatul Unit se va conforma hotărârii menționate, fie data pronunțării hotărârii în prezenta cauză, oricare ar fi mai curând, minimul sumei forfetare fiind 8 901 000 EUR; și

obligarea Regatului Unit la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În Hotărârea C-503/17, Comisia/Regatul Unit, EU:C:2018:831, Curtea a considerat că Regatul Unit, prin neretragerea autorizației ambarcațiunilor private de agreement pentru utilizarea carburantului marcat pentru propulsie, nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul Directivei 95/60/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1995 privind marcarea fiscală a motorinelor și a kerosenului2 . Având în vedere că Regatul Unit nu a luat măsurile necesare pentru a se conforma acestei hotărâri, Comisia a decis să sesizeze Curtea cu această problemă.

În cerere, Comisia propune în conformitate cu articolul 260 TFUE, coroborat cu articolele 127 și 131 din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, impunerea de către Curte în privința Regatului Unit a plății unei penalități cu titlu cominatoriu de 268 878,50 EUR pe zi de la data pronunțării în prezenta cauză până la data la care Regatul Unit se va conforma hotărârii pronunțate în cauza C-503/17 și a unei sume forfetare în cuantum de 35 873,20 EUR, înmulțită cu numărul de zile dintre data pronunțării hotărârii în cauza C-503/17 și fie data la care Regatul Unit se va conforma hotărârii menționate, fie data pronunțării hotărârii în prezenta cauză, oricare ar fi mai curând, minimul sumei forfetare fiind 8 901 000 EUR.

____________

1 JO 2019, C 384 I, p. 1.

2 JO 1995, L 291, p. 46, Ediție specială 9/vol.2, p.11.