Virkamiestuomioistuimen määräys 25.5.2007 - Antas v. neuvosto

(Asia F-92/06)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä sovintoratkaisun jälkeen.

____________

1 - EUVL C 237, 30.9.2006, s. 21.