2020 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Constantin Film Verleih GmbH / YouTube LLC, Google Inc.

(Byla C-264/19)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Virtuali vaizdo įrašų platforma – Filmo įkėlimas į internetą be teisių turėtojo sutikimo – Ieškinys dėl intelektinės nuosavybės teisės pažeidimo – Direktyva 2004/48/EB – 8 straipsnis – Ieškovo teisė gauti informaciją – 8 straipsnio 2 dalies a punktas – Sąvoka „adresai“ – Elektroninio pašto adresas, IP adresas ir telefono numeris – Netaikymas)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Constantin Film Verleih GmbH

Atsakovės: YouTube LLC, Google Inc.

Rezoliucinė dalis

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 8 straipsnio 2 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad šioje nuostatoje įtvirtinta sąvoka „adresai“, kiek ji susijusi su intelektinės nuosavybės teisę pažeidžiančias rinkmenas įkėlusiu naudotoju, neapima šio naudotojo el. pašto adreso, telefono numerio ir IP adreso, kuris buvo naudojamas įkeliant šias rinkmenas, ar IP adreso, kuris buvo naudojamas paskutinį kartą jam prisijungus prie naudotojo paskyros.

____________

1 OL C 230, 2019 7 8.