A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. október 27-i ítélete (a Rayonen sad – Nesebar [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „S. V.” OOD kontra E. Ts. D.

(C-485/21. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Fogyasztóvédelem – 93/13/EGK irányelv – A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek – A 2. cikk b) pontja – A „fogyasztó” fogalma – A 2. cikk c) pontja – Az „eladó vagy szolgáltató” fogalma – Természetes személy, aki társasházi lakás tulajdonosa – Az e társasház kezelésére és karbantartására vonatkozó jogviszonyok különböző típusai – A tagállami szabályozás által a fogyasztói jogállást illetően alkalmazott eltérő bánásmód az ilyen társasház közös részeinek a kezelésére és karbantartására vonatkozóan egyedi szerződést kötő, és az ilyen szerződést nem kötő tulajdonostársak között)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Rayonen sad – Nesebar

Az alapeljárás felei

Felperes: „S. V.” OOD

Alperes: E. Ts. D.

Rendelkező rész

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdését és 2. cikkének b) és c) pontját

a következőképpen kell értelmezni:

az olyan természetes személyt, aki társasházi lakás tulajdonosa, ezen irányelv értelmében „fogyasztónak” kell tekinteni, ha egy társasházkezelővel az e társasház közös részeinek kezelésére és karbantartására vonatkozó szerződést köt, feltéve hogy e lakást nem olyan célra használja, amely kizárólag a szakmai tevékenysége körébe tartozik. Az a körülmény, hogy a társasházkezelő által e szerződés alapján nyújtott szolgáltatások egy része a nemzeti jogszabályokban előírt, a biztonságra és a területrendezésre vonatkozó különleges követelmények tiszteletben tartásának a szükségességéből ered, nem olyan jellegű, hogy az említett szerződést kivonná az említett irányelv hatálya alól,

abban az esetben, ha a társasházkezelő és a társasház közgyűlése vagy e társasház tulajdonosainak a szövetsége a társasház közös részeinek kezelésére és karbantartására vonatkozó szerződést köt, az e társasház részét képező lakás tulajdonosa, aki természetes személy, a 93/13 irányelv értelmében vett „fogyasztónak” minősülhet, feltéve hogy e szerződés tekintetében „szerződési félnek” tekinthető, és e lakást nem használja kizárólag a szakmai tevékenysége körébe tartozó célokra.

____________

1 HL C 412., 2021.10.11.