Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 18 noiembrie 2010 - Vereecken/Comisia

(Cauza F-17/06)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

1 - JO C 96, 22.4.2006, p. 39.