Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) 21. decembra 2020 – W.G./Dyrektorowi Izby Skarbowej w L.

(Zadeva C-697/20)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Naczelny Sąd Administracyjny

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: W.G.

Tožena stranka: Dyrektor Izby Skarbowej w L.

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba določbe Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost1 in zlasti člene 9, 295 in 296 te direktive razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni praksi, oblikovani na podlagi člena 15(4) in (5) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zakon z dne 11. marca 2004 o davku na blago in storitve; Dz. U. iz leta 2011, št. 177, pozicija 1054, kakor je bil spremenjen), v skladu s katero je izključeno, da bi se zakonca, ki v okviru kmetijskega gospodarstva ob uporabi skupnega premoženja zakoncev opravljata kmetijsko dejavnost, lahko štela za ločena zavezanca za DDV?

2.    Ali je za odgovor na prvo vprašanje pomembno, da v skladu z nacionalno prakso zaradi izbire enega od zakoncev, naj se dejavnost, ki jo opravlja, obdavči v skladu s splošno ureditvijo DDV, drugi zakonec izgubi status kmeta pavšalista?

3.    Ali je za odgovor na prvo vprašanje upoštevno, da je mogoča jasna ločitev premoženja, ki ga vsak od zakoncev samostojno in neodvisno uporablja za namene opravljane ekonomske dejavnosti?

____________

1 UL 2006, L 347, str. 1.