Žaloba podaná dne 18. července 2008 - Christoph a další v. Komise

(Věc F-63/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Eugen Christoph (Liggiano, Itálie) a další (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterými byly stanoveny podmínky přijetí žalobců v rozsahu, v němž doba trvání jejich smlouvy nebo jejího prodloužení je omezena na dobu určitou.

Návrhové žádání žalobců

Zrušit rozhodnutí Komise, kterými byly stanoveny podmínky přijetí žalobců za zaměstnance ve smyslu PŘOZ a konkrétněji v rozsahu, v němž omezují dobu trvání jejich smlouvy;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________