Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tad-29 ta’ Awwissu 2016 – Roest vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-85/12) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tat-Tielet Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1    ĠU C 295, 29.9.2012, p. 35.