Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 11. decembra 2012 – Ntouvas/ECDC

(vec F-107/11)1

(Verejná služba – Zmluvný zamestnanec – Hodnotenie za rok 2010 – Návrh na zrušenie hodnotenia služobného postupu)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Ioannis Ntouvas (Sundbyberg, Švédsko) (v zastúpení: E. Mylonas, advokát)

Žalovaný: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (v zastúpení: R. Trott, splnomocnený zástupca, D. Waelbroeck, advokát)

Predmet veci

Verejná služba – Návrh na zrušenie hodnotenia služobného postupu žalobcu za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2010Výrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    Pán Ntouvas znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložilo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb.