2007 m. gruodžio 5 d. Tarnautojų teismo nutartis Moschonaki prieš Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondą (EUROFOUND)

(Byla F-3/07)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro, draugiškai išsprendus ginčą.

____________

1 - OL C 56, 2007 3 10, p. 43.