2006 m. gruodžio 21 d. Tarnautojų teismo nutartis Pantalis prieš Komisiją

(Byla F-88/06)1

Proceso kalba: graikų

Pirmosios kolegijos pirmininkas 2006 m. gruodžio 21 d. nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 281, 2006 11 18, p. 44.