Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. rujna 2018. uputio Sąd Okręgowy w Łodzi (Poljska) – Miasto Łowicz protiv Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki

(predmet C-558/18)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Okręgowy w Łodzi

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Miasto Łowicz

Tuženik: Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki

Prethodno pitanje

Treba li članak 19. stavak 1. drugi podstavak Ugovora o Europskoj uniji tumačiti na način da se obvezi koja iz njega proizlazi za države članice da osiguraju pravne lijekove za osiguranje učinkovite pravne zaštite u svim područjima obuhvaćenima pravom Unije protive odredbe kojima se bitno povećava rizik narušavanja neovisnosti stegovnoga postupka protiv sudaca u Poljskoj putem:

političkoga utjecaja na vođenje stegovnih postupaka,

pojave rizika da se sustav stegovnih mjera iskoristi za politički nadzor nad sadržajem sudskih odluka i

mogućnosti da se u stegovnim postupcima protiv sudaca iskoriste nezakonito prikupljeni dokazi?

____________