Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 29.2.2012 – Marcuccio v. komissio

(Asia F-3/11)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Sosiaaliturva – Tapaturma – Vaatimus asiakirjan lisäämisestä tapaturmaa koskevaan asiakirja-aineistoon – Hylkääminen – Toimi ei ole kantajalle epäedullinen – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Virkamiehet – Vaatimus kumota implisiittinen päätös, jolla hylättiin kantajan 15.3.2010 päivätty vaatimus, ja vahingonkorvausvaatimus

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Marcuccio vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

Marcuccio velvoitetaan maksamaan unionin yleiselle tuomioistuimelle 2 000 euroa.

____________

1 EUVL C 113, 9.4.2011, s. 22.