Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 22. juuni 2011. aasta määrus - Lebedef versus komisjon

(kohtuasi F-33/10)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - 2005. aasta hindamine - Karjääriarengu aruanne - Personalieeskirjade artikli 43 üldised rakendussätted - Pärast kohtuasjas F-36/07 otsuse tegemist koostatud aruanne - Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja G. Berscheid)

Ese

Nõue tühistada hageja karjääriarengu aruanne ajavahemiku kohta 1.1.2005 kuni 31.12.2005, nagu see oli koostatud pärast selle tühistamist Avaliku Teenistuse Kohtu otsusega kohtuasjas F-36/07.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja G. Lebedefilt.

____________

1 - ELT C 209, 31.7.2010, lk 53.