Žaloba podaná dne 12. dubna 2022 – Conféderation nationale du Crédit Mutuel a další v. ECB

(Věc T-189/22)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Conféderation nationale du Crédit Mutuel (Paříž, Francie) a 37 dalších žalobců (zástupci: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi a M. Dalon, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil oddíl 1.4 a oddíly 3.4.1 až 3.4.8 rozhodnutí ECB č. ECB-SSM-2022-FRCMU-6 (přijatého spolu s jeho přílohami) ze dne 2. února 2022 v rozsahu, v němž stanoví opatření, která mají být přijata ohledně neodvolatelných platebních závazků týkajících se systémů pojištění vkladů nebo fondů pro řešení problémů;

uložil žalované náhradu všech nákladů řízení;

přijal v souladu s články 88 a 89 jednacího řádu organizační procesní opatření, jehož cílem je, aby ECB sdělila rozhodnutí týkající se neodvolatelných platebních závazků přijatých pro jiné bankovní instituce na rok 2021, zejména rozhodnutí týkající se jiných francouzských bankovních institucí.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně čtyři žalobní důvody, které jsou totožné nebo podobné žalobním důvodům uplatněným ve věci T-186/22, BNP Paribas v. ECB.

____________