Hotărârea Tribunalului (Camera a zecea) din 14 aprilie 2021 –
Achema și Lifosa/Comisia

(Cauza T300/19)

„Ajutoare de stat – Piața energiei produse din surse regenerabile de energie – Ajutor pentru funcționare – Decizie prin care schema de ajutor este declarată compatibilă cu piața internă la finalul fazei preliminare de examinare – Articolul 107 alineatul (3) litera (c) TFUE – Încălcarea drepturilor procedurale – Orientările din 2008 privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului – Orientările din 2014 privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie pentru perioada 2014-2020 – Articolul 30 TFUE – Articolul 110 TFUE – Ansamblu de indicii concordante

1.      Acțiune în anulare – Persoane fizice sau juridice – Acte care le privesc direct și individual – Decizie a Comisiei prin care se constată compatibilitatea unui ajutor de stat cu piața internă fără deschiderea procedurii oficiale de investigare – Acțiune formulată de părțile în cauză în sensul articolului 108 alineatul (2) TFUE – Admisibilitate – Condiții

[art. 108 alin. (2) și (3) și art. 263 al patrulea paragraf TFUE; Regulamentul nr. 2015/1589 al Consiliului, art. 1 lit. (h)]

(a se vedea punctele 37-39)

2.      Acțiune în anulare – Persoane fizice sau juridice – Acte care le privesc direct și individual – Decizie a Comisiei prin care se constată compatibilitatea unui ajutor de stat cu piața internă fără deschiderea procedurii oficiale de investigare – Acțiune formulată de părțile în cauză în sensul articolului 108 alineatul (2) TFUE – Identificarea obiectului acțiunii – Acțiune prin care se vizează protecția drepturilor procedurale ale persoanelor interesate – Motive care pot fi invocate

[art. 108 alin. (3) și art. 267 al patrulea paragraf TFUE; Regulamentul nr. 2015/1589 al Consiliului, art. 1 lit. (h)]

(a se vedea punctele 42 și 203-205)

3.      Ajutoare acordate de state – Examinare de către Comisie – Faza preliminară și faza în contradictoriu – Compatibilitatea unui ajutor cu piața internă – Dificultăți de apreciere – Obligația Comisiei de a iniția procedura în contradictoriu – Dificultăți serioase – Noțiune – Caracter obiectiv

(art. 108 TFUE; Regulamentul nr. 2015/1589 al Consiliului, art. 4)

(a se vedea punctele 43 și 45)

4.      Ajutoare acordate de state – Examinare de către Comisie – Faza preliminară și faza în contradictoriu – Obligația Comisiei de a iniția procedura în contradictoriu în cazul unor dificultăți serioase – Noțiunea de „dificultăți serioase” – Caracter obiectiv – Control jurisdicțional – Întindere

(art. 108 TFUE; Regulamentul nr. 2015/1589 al Consiliului, art. 4)

(a se vedea punctul 44)

5.      Ajutoare acordate de state – Examinare de către Comisie – Faza preliminară și faza în contradictoriu – Compatibilitatea unui ajutor cu piața internă – Dificultăți de apreciere – Obligația Comisiei de a iniția procedura în contradictoriu – Dificultăți serioase – Noțiune – Caracter obiectiv – Sarcina probei – Circumstanțe care permit atestarea existenței unor astfel de dificultăți – Ansamblu de indicii concordante referitoare la durata procedurii de examinare preliminară, la împrejurările care au însoțit adoptarea deciziei atacate și la conținutul acesteia

(art. 108 TFUE; Regulamentul nr. 2015/1589 al Consiliului, art. 4)

(a se vedea punctele 46, 47, 54-86, 92-112, 115-135, 138-148, 151-178 și 209-239)

6.      Ajutoare acordate de state – Examinare de către Comisie – Faza preliminară și faza în contradictoriu – Compatibilitatea unui ajutor cu piața internă – Dificultăți de apreciere – Obligația Comisiei de a iniția procedura în contradictoriu – Împrejurări care permit atestarea unor asemenea dificultăți – Caracterul insuficient al trecerii doar a unui termen care depășește durata normală a unei examinări preliminare

(art. 108 TFUE; Regulamentul nr. 2015/1589 al Consiliului, art. 4)

(a se vedea punctele 86 și 87)

7.      Ajutoare acordate de state – Examinare de către Comisie – Faza preliminară și faza în contradictoriu – Dificultăți de apreciere – Obligația Comisiei de a iniția procedura în contradictoriu – Dificultăți serioase – Cerere de informații suplimentare care nu revelează per se existența unor dificultăți serioase

(art. 108 TFUE; Regulamentul nr. 2015/1589 al Consiliului, art. 4)

(a se vedea punctul 109)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE prin care se solicită anularea Deciziei C(2018) 9209 final a Comisiei din 8 ianuarie 2019 referitoare la ajutorul de stat SA.45765 (2018/NN) privind o schemă de ajutor pusă în aplicare de Republica Lituania în favoarea producătorilor de energie din surse regenerabile de energie (JO 2019, C 61, p. 1).

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia C(2018) 9209 final a Comisiei din 8 ianuarie 2019 referitoare la ajutorul de stat SA.45765 (2018/NN) privind o schemă de ajutor pusă în aplicare de Republica Lituania în favoarea producătorilor de energie din surse regenerabile de energie.

2)

Obligă Comisia Europeană să suporte propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Achema AB și de Lifosa AB.

3)

Republica Lituania suportă propriile cheltuieli de judecată.