Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 8. februāra spriedums – AY/Padome

(lieta F-23/11) 1

Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – 2010. gada paaugstināšana amatā – Salīdzinošs nopelnu izvērtējums – Kvalifikācijas celšanas un sertifikācijas neņemšana vērā – Kļūda tiesību piemērošanā

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: AY (Bousval, Beļģija) (pārstāvji sākotnēji É. Boigelot un S. Woog, vēlāk É. Boigelot, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji M. Bauer un J. Herrmann)

Priekšmets

Prasība atcelt Padomes lēmumu neiekļaut prasītāju to ierēdņu sarakstā, kuri 2010. gada paaugstināšanas amatā ietvaros paaugstināti AST 9 pakāpē, un atlīdzināt morālo kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

atcelt lēmumu, ar kuru Eiropas Savienības Padome atteicās paaugstināt AY AST 9 pakāpē 2010. gada paaugstināšanas amatā ietvaros;

nav pamata lemt par prasījumiem, kurus AY iesniedzis pakārtoti;

noraidīt pārējos AY prasībā ietvertos prasījumus;

Eiropas Savienības Padome atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 226, 30.07.2011., 31. lpp.