Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2009. gada 12. marta spriedums - Lafleur Tighe/Komisija

(lieta F-24/07) 1

Civildienests - Līgumdarbinieki - Pieņemšana darbā - Klasifikācija pakāpē - Bijušie individuālie eksperti - Profesionālā pieredze - Diploms - Līdzvērtības apliecība - Pieņemamība - Jauns un būtisks fakts

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Virginie Lafleur Tighe, Makati (Filipīnas) (pārstāvji - S. Rodrigues un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un G. Berscheid)

Priekšmets

Pirmkārt, iecēlējinstitūcijas lēmuma klasificēt prasītāju IV funkciju grupas 13. pakāpes 1. līmenī laikā, kad tā tika pieņemta darbā kā līgumdarbiniece, atcelšana, jo aprēķinot viņas profesionālo pieredzi, nav ņemts vērā laika posms no pirmā bakalaura diploma iegūšanas līdz otrā maģistra diploma iegūšanai un, otrkārt, prasītājas klasificēšana 14. pakāpē ar atpakaļejošu spēku.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 117, 26.05.2007., 36. lpp.