Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 16. októbra 2013 – De Roos-Le Large/Komisia

(vec F-50/10)1

Jazyk konania: holandčina

Predseda pléna nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 260, 25.9.2010, s. 27.