A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. június 26-i ítélete – Willy Buschak kontra Bizottság

(F-56/12. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazott – Munkanélküli ellátás – Nyugdíjrendszerbe fizetendő járulékok – Elkésett követelés)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Willy Buschak (Drezda, Németország) (képviselő: T. Menssen ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Eggers és D. Martin meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben megtagadta a felperes után valamely nemzeti nyugdíjrendszerbe vagy az uniós nyugdíjrendszerbe fizetendő járulékok megfizetését a felperes ideiglenes alkalmazotti szerződésének megszűnését követő azon időszak tekintetében, amely alatt munkanélküli volt, valamint az iránti kérelem, hogy a felperest vegyék fel az európai uniós nyugdíjrendszerbe vagy a nyugdíjjogosultságait vigyék át a nemzeti nyugdíjrendszerbe.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

M. Buschak maga viseli saját költségeit valamint köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

____________

1 HL C 243., 2012.8.11., 34. o.