Kanne 5.6.2007 - Wiedmann v. parlamentti

(Asia F-57/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Thomas Wiedmann (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen 26.6.2006 tekemä päätös, jolla kantaja nimitettiin Euroopan yhteisöjen virkamieheksi, on kumottava siltä osin kuin siinä vahvistetaan kantajan palkkaluokaksi AD6, taso 1

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kanneperusteisiin, jotka ovat hyvin samankaltaiset asian F-12/061 yhteydessä esitettyjen kanneperusteiden kanssa.

____________

1 - EUVL C 86, 8.4.2006, s. 48.