Kendelse afsagt af Personaleretten den 3. september 2010 - Hecq mod Kommissionen

(Sag F-53/10)

Processprog: fransk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 -