Ordonanța Tribunalului (Camera a noua extinsă) din 20 decembrie 2021 –
Niemelä și alții/BCE

(cauza T321/17)

„Acțiune în anulare – Politica economică și monetară – Supraveghere prudențială a instituțiilor de credit – Atribuții specifice de supraveghere conferite BCE – Decizie de retragere a autorizației unei instituții de credit – Înlocuirea actului atacat pe parcursul judecății – Rămânerea litigiului fără obiect – Pierderea interesului de a exercita acțiunea – Nepronunțare asupra fondului – Acțiune în despăgubiri – Inadmisibilitate vădită”

1.      Acțiune în anulare – Persoane fizice sau juridice – Interesul de a exercita acțiunea – Acțiune îndreptată împotriva unei decizii a Băncii Centrale Europene (BCE) de retragere a autorizației unei instituții de credit – Decizie abrogată și înlocuită cu o decizie cu conținut identic luată în cadrul procedurii de revizuire – Dispariția interesului de a exercita acțiunea – Nepronunțare asupra fondului

(art. 263 al patrulea paragraf TFUE; Regulamentul de procedură al Tribunalului, art. 131)

(a se vedea punctele 29, 34, 35, 50-52 și 55)

2.      Procedură jurisdicțională – Cerere de sesizare – Cerințe de formă – Identificarea obiectului litigiului – Expunere sumară a motivelor invocate – Lipsa indicării precise în cadrul cererii de sesizare a temeiului juridic al acțiunii, precum și a unor argumente care să dezvolte motivele invocate – Inadmisibilitate

[Statutul Curții de Justiție, art. 21 primul paragraf și art. 53 primul paragraf; Regulamentul de procedură al Tribunalului, art. 76 lit. (d)]

(a se vedea punctele 56 și 60-64)

Obiect

Pe de o parte, cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE având ca obiect anularea Deciziei ECB/SSM/2017-213800JENPXTUY75VSO/1 WHD-2017-0003 a Băncii Centrale Europene din 23 martie 2017 de retragere a autorizației privind inițierea activităților unei instituții de credit pentru Nemea Bank plc și, pe de altă parte, cerere întemeiată pe articolul 268 TFUE având ca obiect repararea prejudiciilor pe care reclamantele pretind că le‑au suferit.

Dispozitiv

1)

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra cererii în anulare.

2)

Respinge cererea de despăgubire ca fiind vădit inadmisibilă.

3)

Obligă Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea plc, Nevestor SA, Nemea Bank plc și Banca Centrală Europeană (BCE) să suporte fiecare propriile cheltuieli de judecată referitoare la cererea în anulare.

4)

Obligă Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea, Nevestor și Nemea Bank să suporte fiecare propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de BCE în legătură cu cererea de despăgubire.

5)

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată.