Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Liettua) on esittänyt 30.4.2021 – P. I. v. Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

(Asia C-280/21)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Pääasian asianosaiset

Kantaja: P. I.

Vastaaja: Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Ennakkoratkaisukysymys

Onko sellaisen lainvastaisesti toimivan ja korruption avulla vaikutusvaltaisen ryhmän vastustamisen, joka sortaa turvapaikanhakijaa valtiokoneiston avulla ja jota vastaan on mahdotonta puolustautua pätevästi valtiovallan laajan korruption vuoksi, katsottava vastaavan direktiivin 2011/95/EU1 10 artiklassa tarkoitettua poliittista mielipidettä?

____________

1 Vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle 13.12.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/95/EU (EUVL 2011, L 337, s. 9).