Tožba, vložena 11. avgusta 2015 – Fakro/UUNT – Saint Gobain Cristalería (climaVera)

(Zadeva T-457/15)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: poljščina

Stranke

Tožeča stranka: Fakro Sp. z o.o. (Nowy Sącz, Poljska) (zastopnik: J. Radłowski, pravni svetovalec)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Saint Gobain Cristalería, SL (Madrid, Španija)

Podatki o postopku pred UUNT

Prijavitelj: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Skupnosti, ki vsebuje besedni element „climaVera“ – Znamka Skupnosti št. 1 152 1366.

Postopek pred UUNT: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 12. maja 2015 v zadevi R 2095/2014-2

Tožbena predlogaTožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:izpodbijano odločbo v celoti razveljavi in zadevo vrne UUNT v novo odločanje;ji v skladu z upoštevnimi predpisi prizna stroške postopka, skupaj s stroški zastopanja.Navajani tožbeni razlogKršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.

____________